Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 57  
Vaša otázka: Heslá = "postavenie spoločenské"
 1. SERESOVÁ, Terézia. Ruský exodus v kontexte vojny na Ukrajine. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 523-532.
  článok

  článok

 2. GAJDA, Robert et al. Food Insecurity in the Households of Polish Elderly: Diversity in the Perception of Its Causes by Demographic and Socioeconomic Characteristics. - Registrovaný: Scopus. In Foods : [Journal of Food Science]. - Basel : MDPI. ISSN 2304-8158, 2022, vol. 11, no. 23, pp. 1-14. (2022 - Current Contents).
  článok

  článok

 3. Die Macht der Meinungsführer : von Celebrities bis zu Influencern. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2020. 255 s. Read More. ISBN 978-3-95601-226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ANTALOVÁ, Mária. Námety na formovanie spoločenského uznania mladých výskumníkov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0251/19, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. Policy Coherence for Sustainable Development 2019 : Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality. Paris : OECD, 2019. 131 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2019_a90f851f-en> ISBN 978-92-64-44527-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Slováci chcú privátne bankovníctvo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok

 7. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. MINÁROVÁ, Martina. Rovnosť príležitostí v podnikaní na Slovensku. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 70-78 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. RUSNÁKOVÁ, Jurina - ROCHOVSKÁ, Alena. Sociálne vylúčenie, segregácia a životné stratégie obyvateľov rómskych komunít z pohľadu teórie zdrojov. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 3, s. 245-260.
  článok

  článok

 10. FALATH, Juraj - JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Socio-economic status and its effect on value-added. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 260-281.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.