Výsledky vyhľadávania

 1. Slováci chcú privátne bankovníctvo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok


 2. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MINÁROVÁ, Martina. Rovnosť príležitostí v podnikaní na Slovensku. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 70-78 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. NEUPAUEROVÁ, Dominika. Rómska otázka z hľadiska verejnej mienky a právneho poriadku Slovenskej republiky. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 760-765 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. FALATH, Juraj - JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Socio-economic status and its effect on value-added. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 260-281.
  článok

  článok


 6. RUSNÁKOVÁ, Jurina - ROCHOVSKÁ, Alena. Sociálne vylúčenie, segregácia a životné stratégie obyvateľov rómskych komunít z pohľadu teórie zdrojov. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 3, s. 245-260.
  článok

  článok


 7. Societal security : inclusion-exclusion dilemma : a portrait of the Russian-speaking community in Latvia. Riga : ZINATNE, 2016. 223 s. ISBN 978-9934-549-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VESELKOVÁ, Alexandra. Postavenie žien na trhu práce v Slovenskej republike. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 543-552 CD-ROM. VEGA 1/0368/14.
  článok

  článok


 9. MADĚRA, František. Postavenie účtovníka a regulácia profesie účtovníka na Slovensku: vývoj, súčasný stav, perspektívy. In Auditor : časopis Komory auditorů České republiky. - Praha : Komora auditorů České republiky, 2015. ISSN 1210-9096, 2015, roč. 22, č. 3, s. 19-25.
  článok

  článok


 10. Women, government and policy making in OECD countries : fostering diversity for inclusive growth. Paris : OECD, 2014. 205 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en> ISBN 978-92-64-21070-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]