Výsledky vyhľadávania

 1. JAROŠOVÁ, Beáta. Dôkazné prostriedky v daňovom konaní. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 165-179.
  článok

  článok

 2. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Characteristics of Expert´s Report As Evidence. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. KUDLOVÁ, Zuzana - LUKÁČ, Jozef. Problematika nezaplatenia dane a poistného. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 66-75. I-20-108-00.
  článok

  článok

 4. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LUKÁČ, Jozef. Využitie metód finančnej analýzy v súdnom znalectve. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, pp. 62-69 CD-ROM. I-19-110-00.
  článok

  článok

 6. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Počet ex. : 18, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 7. HARUMOVÁ, Anna. Postavenie znalca v trestnom konaní. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 22.3.2018, [s. 1-3] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479942/postavenie-znalca-v-trestnom-konani.html?ref=viacbloger>
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna. Účtovné informácie potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 21.3.2018, [s. 1-2] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479891/uctovne-informacie-potrebne-pre-vypracovanie-znaleckeho-posudku.html>
  článok

  článok

 9. HARUMOVÁ, Anna. Úspech fúzie a akvizície potvrdzuje vznik synergického efektu. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 20.3.2018, [s. 1-2] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479857/uspech-fuzie-a-akvizicie-potvrdzuje-vznik-synergickeho-efektu.html>
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna. Prístup znalca pri stanovení hodnoty ušlého zisku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 20.3.2018, [s. 1-3] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479846/pristup-znalca-pri-stanoveni-hodnoty-usleho-zisku.html>
  článok

  článok