Výsledky vyhľadávania

 1. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ. Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 [elektronický zdroj]. Spracovali: Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3067-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PRACHÁR, Ivan. Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje zmenu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2006. ISSN 1335-6186, 2006, roč. 6, č. 1, s. 3-14.
  článok

  článok

 3. ČIMO, Jozef - MARIAŠ, Miroslav - DZUROVÁ, Mária. Úloha konkurenčného marketingu v slovenských firmách. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 3-4, s. 18-21.
  článok

  článok

 4. DÖPKE, Jörg. Alternative Ansätze zur Schätzung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotentials. 1. Aufl. Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1993. 47 s. Kieler Arbeitspapier. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Výrobný potenciál smeruje na východ. : Medzi európskymi regiónmi má o 25 rokov najlepšiu perspektívu Bratislava. In Trend, 1993, roč. 3, č. 21, s. 18.
  článok

  článok

 6. REJFEK, F. et al. Produkční potenciál zemědělského půdního fondu ČSFR a jeho mezinárodní komparace. In Zemědělská ekonomika = Agricultural economics, 1993, roč. 39, č. 2-3, s. 203-220.
  článok

  článok

 7. GLIKMAN, P. Restrukturyzacja potencjalu produkcyjnego przemyslu polskiego. In Ekonomista, 1992, roč. 92, č. 5-6, s. 689-708.
  článok

  článok

 8. GRAD, M. - KUJAWINSKI, J. Samoocena rozwoju malych firm. In Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa, 1991, roč. 42, č. 5, s. 14-16.
  článok

  článok

 9. FENGLER, Z. Potencjal firmy a jej innowacyjnosc. In Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa, 1991, roč. 42, č. 10, s. 8-10.
  článok

  článok

 10. Skúsenosti zo systémovej analýzy efektívnosti využívania VTZ. In Podniková organizace, 1990, roč. 44, č. 11, s. 504-510.
  článok

  článok