Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 10-20.
  článok

  článok

 2. IVANÁKOVÁ, Daniela. Daňový poriadok : ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 9, s. 14-288.
  článok

  článok

 3. VAŠKOVÁ, Naďa. Zákon o dani z pridanej hodnoty : ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 8, s. 1-280.
  článok

  článok

 4. SANDTNER, Lucia. Spotrebné dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 1, s. 89-102.
  článok

  článok

 5. RABATINOVÁ, Marcela. Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 6. IŠTÓKOVÁ, Iveta. Daň z nehnuteľností v roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 2, s. 148-169.
  článok

  článok

 7. BUBENÍKOVÁ, Irena. Daň z nehnuteľností na rok 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 63-65.
  článok

  článok

 8. BUBENÍKOVÁ, Irena. Priznanie k dani z nehnuteľnosti - určenie daňovníka na rok 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 6-7, s. 89-91.
  článok

  článok

 9. MARKOVÁ, Jana. Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 62-91.
  článok

  článok

 10. JAMBRICHOVÁ, Silvia. Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 16-21.
  článok

  článok