Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Zamestnávanie cudzincov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. JOUZA, Ladislav. Zaměstnanecké karty - nová právní úprava. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Srpen 2014, č. 8, s. 46-49.
  článok

  článok


 3. HURNÁ, Lucia. Právna úprava "modrých kariet" v EÚ. In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy v SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-768-6, s. 40-50.
  článok

  článok


 4. RONECOVÁ, Viera. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku a povolenie na pobyt. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1335-7034, 2008, roč. 13, č. 9, s. 20-26.
  článok

  článok


 5. VÁCLAVÍKOVÁ, Anna. Je volný pohyb pracovních sil po vstupu do Evropské unie skutečne volný? In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. ISSN 1212-3951, 2007, roč. 10, č. 2/3, s. 196-202.
  článok

  článok


 6. ČERNÁ, Ľubica. Teleworking ako nový spôsob organizácie práce. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2006. ISSN 1336-7773, 2006, roč. 2, č. 1, s. 15-16.
  článok

  článok


 7. HUSÁRIKOVÁ, Jana. Vitajte v Európskej únii! : sprievodca trhom práce. Bratislava : GRAFIS, 2004. 22 s. Naša Európa. ISBN 80-969025-4-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 6, prezenčne 0]

 8. ELIAŠOVÁ, Darina. Vstup Slovenska na jednotný trh Európskej únie z pohľadu ochrany trhu práce. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0572-3043, 2004, roč. 12, č. 4, s. 273-285.
  článok

  článok


 9. FRIČOVÁ, Zuzana. Administratíva zamestnávanie cudzincov na Slovensku neblokuje. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2003. ISSN 1335-0684, 3. júla 2003, č. 27, s. 34-35.
  článok

  článok


 10. MACKOVÁ, Zuzana. Zamestnávanie zahraničných študentov v Slovenskej republike. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2003. ISSN 1335-4043, 2003, č. 4, s. 18-19.
  článok

  článok