Výsledky vyhľadávania

 1. KEJHOVÁ, Hana. Když stroje nahradí duševní práci lidí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 6, s. 24-25.
  článok

  článok

 2. CHINORACKÁ, Andrea. Kvalita pracovného života ako determinant zdravia jednotlivca. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 160-169. VEGA 1/0086/12.
  článok

  článok

 3. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Postoj slobodných povolaní k spoločensky zodpovednému podnikaniu. In Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4, s. 65-73. VEGA 1/0657/10.
  článok

  článok

 4. AGAFONOVÁ, Mária - MELKUSOVÁ, Helena. Spoločenská zodpovednosť podniku a hodnota duševnej práce. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 9-18.
  článok

  článok

 5. KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Nová duševní práce - virtuální a interkulturní. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 228-233.
  článok

  článok

 6. MEDZIHORSKÝ, Štefan. Prínosy duševnej práce. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 328-335.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj. Mozkový jogging, fit nepotřebuje být jen tělo. In Zisk : důležité detaily tvořící zisk. - Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2010. ISSN 1804-1604, 2010, č. 12, s. 10.
  článok

  článok

 8. MIŠÚN, Juraj. Ako rozpoznáte nevyťažených zamestnancov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 5-6, s. 16-19.
  článok

  článok

 9. HARUMOVÁ, Anna. Hodnota duševnej práce v praxi. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 113-119.
  článok

  článok

 10. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0865/08. ISBN 978-80-7097-847-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha