Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  článok

  článok


 2. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Proč zaměstnanci z firem odcházejí? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 1, s. 19-23.
  článok

  článok


 3. MINTÁL, Ján. Mzdová a personálna práca - sankcie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 26-33.
  článok

  článok


 4. HRKAL, Filip. Robotizace ještě počká! Dejme předtím čas HR analytice. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10.
  článok

  článok


 5. ORGLEROVÁ, Tatiana. Je flexibilita sexy, alebo otázkou prežitia? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jar, s. 28-32.
  článok

  článok


 6. CHOLEVA, Hynek. Co dělat, aby vaše inzeráty měli lidé rádi. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 10, s. 46-49.
  článok

  článok


 7. RICHNÁK, Patrik. Efektívny nástroj organizácie - personálny marketing. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 43-51 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. NEJEDLÝ, Tomáš. Udržať si ľudí je pre firmy čoraz dôležitejšie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 31. augusta 2017, roč. 27, č. 35, s. 42-44.
  článok

  článok


 9. ŠUKALOVÁ, Viera. Personálna činnosť v podniku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 5, s. 27-29.
  článok

  článok


 10. KEJHOVÁ, Hana. Jak si udržet klíčové lidi. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 5, s. 8-13.
  článok

  článok