Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 338  
Vaša otázka: Heslá = "práca sociálna"
 1. GŁÓDŹ, Natalia - PÓŁTORZYCKA, Aleksandra. Perspective of Social Work in the Axiological and Ethical Dimension. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 1, s. 18-25.
  článok

  článok

 2. SAKKA, Fadii. Supporting Family Capacity during the Economic Crisis. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 1, s. 92-104.
  článok

  článok

 3. GOJOVÁ, Alice. Potenciál metody storytellingu pro spoluvytváření praxe sociální práce na úrovni obcí. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 2, s. 24-41.
  článok

  článok

 4. GEREGOVÁ, Markéta. Jaká negativa může přinášet participace. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 2, s. 72 - 86.
  článok

  článok

 5. STANKOVÁ, Zuzana. Různorodá pojetí komunitních center v současném diskurzu komunitní práce. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 2, s. 87-101.
  článok

  článok

 6. TOVARYŠOVÁ, Karolína - ŘEZÁČ, Karel. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 3, s. 40-58.
  článok

  článok

 7. DIMMROTHOVÁ, Romana - PUNOVÁ, Monika. Postoj sociálních pracovníků k práci se změnou u dospívajících klientů. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 3, s. 59-74.
  článok

  článok

 8. HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga. Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 3, s. 89-106.
  článok

  článok

 9. Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci ; Ostrava : Evropský výzkumný institut sociální práce OU. 6x ročne. ISSN 1213-6204. Dostupné na : http://www.socialniprace.cz
  Sociální práce

  časopis

 10. LACA, Slavomír - LACA, Peter. Výskumná štúdia podpory a pomoci sociálnych pracovníkov seniorom v čase prvej karantény COVIDU-19. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 2464-7551, 2021, roč. 12, č. 2, s. 61-74.
  článok

  článok