Výsledky vyhľadávania

 1. HOROVÁ, Jana. Mezinárodní přehled podpory neformálního (rodinného) pečovatelství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 20-43.
  článok

  článok

 2. JANEBOVÁ, Radka. Otázka profesionalizace sociální práce: sen o prestiži by měl být nahrazen závazkem k utlačovaným. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 76-93.
  článok

  článok

 3. Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci ; Ostrava : Evropský výzkumný institut sociální práce OU. 6x ročne. ISSN 1213-6204. Dostupné na : http://www.socialniprace.cz
  časopis

  časopis

 4. DOHNALOVÁ, Eva. Governance of Migrant Integration in the Czech Republic. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 1, s. 7-23.
  článok

  článok

 5. SUSLOVA, Tatyana F. Social and Psychological Adaptation of Children of Forced Migrants to the Conditions of the Host Country. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 1, s. 61-73.
  článok

  článok

 6. REPKOVÁ, Kvetoslava. Social Construction of Social Work in Domiciliary Care Service. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 1, s. 90-104.
  článok

  článok

 7. PUNOVÁ, Monika - DANKOVÁ, Magdaléna. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-21.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Jana - TŮMA, Jiří. Homeless People and Their Social Inclusion. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 20-26.
  článok

  článok

 9. Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung : Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten = zborník vedeckých príspevkov. Rezension: Vasko Kusin, Darina Brukkerova ... [et al.]. 1ste Auflage. Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny, 2020. 305 s. ISBN 978-83-947579-9-1.
  kniha

  kniha

 10. Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami. Recenzenti: Štefan Lenčiš, Monika Nová. 1. vydanie. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 159 s. ISBN 978-80-561-0684-6.
  kniha

  kniha