Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Alena. Didaktika geografie v teréne. Recenzenti: Petr Chalupa, Alfred Krogmann. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. 394 s. Prírodovedec, č. 522. ISBN 978-80-558-0297-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. MICHALOVÁ, Valéria. Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce. In Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3554-0, s. 5-16.
  článok

  článok

 3. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 262 s. [13,519 AH]. ISBN 978-80-225-3137-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 4. HLADKÁ, Marie. Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 741-748.
  článok

  článok

 5. DOCTUS 2006. Medzinárodná vedecká konferencia. DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Bratislava : AT Publishing, 2006. 224 s. ISBN 80-88954-36-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 213 s. ISBN 80-225-2005-5. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 7. VYSEKALOVÁ, Jitka. Česká veřejnost a reklama : reklama jako zrcadlo doby. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2005. ISSN 1211-5622, 2005, roč. 15, č. 1, s. 6-7.
  článok

  článok

 8. ARANGO, Diana Soto. Francisco Antonio Zea : un criollo ilustrado. Madrid : Ediciones Doce Calles, [2004]. 325 s. Theatrum Naturale. Colección de historia natural. ISBN 84-89796-19-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 9. Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej práci 2003. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2003. 76 s. ISBN 80-88946-32-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Bericht des Präsidenten über die Tätigkeit des Instituts im Jahr 1996. 1. Aufl. Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]