Výsledky vyhľadávania

 1. QUISENBERRY, William L. Exploring How Emotional Intelligence Contributes to Virtual Teams: Interpretive Analysis of a Phenomenological Study. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 19-39.
  článok

  článok


 2. BARTOVSKÁ, Ilona. Klady a zápory práce z domova. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 2, s. 17.
  článok

  článok


 3. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. History and the rise of coworking spaces in Slovakia. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017 [elektronický zdroj]. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 744-751 online.
  článok

  článok


 4. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Postavenie samokontroly v kontrolovaní podľa domácich autorov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 238-244 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 5. HRTÁNEK, Ladislav. Domácka práca a telepráca výhoda či nevýhoda? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 13-16.
  článok

  článok


 6. STUDENÁ, Zdeňka. Ve firmě můžete změnit místo, čas i typ spolupráce. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 20-21.
  článok

  článok


 7. Čoraz viac manažérov podporuje home office. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 9, s. 72.
  článok

  článok


 8. ZÁBORSKÝ, Ján - TVARDZÍK, Jozef. Ako sa nezblázniť z práce. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. júla 2016, roč. 26, č. 29-30, s. 10-14.
  článok

  článok


 9. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Domácka práca, telepráca a home office. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 22-23.
  článok

  článok


 10. HEKELOVÁ, Zuzana. Manažerské výzvy 21. století. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 10, s. 46-47.
  článok

  článok