Výsledky vyhľadávania

 1. BEŇOVÁ, Zuzana. Current Usage of Special Drawing Right and Its Potential in the Future. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 150-156.
  článok

  článok

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Práva a povinnosti rozpočtových organizácií v otázkach a odpovediach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 5, s. 6-13.
  článok

  článok

 3. Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty. Vedecký seminár. Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty: : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára zo dňa: 7.6.2018 na FPVaMV UMB, (Banská Bystrica, Slovensko). Recenzenti: Jaroslav Ušiak, Tomáš Koziak. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. [167 s.]. VEGA 1/0949/17. ISBN 978-80-557-1387-8.
  kniha

  kniha

 4. Corporate Governance in Colombia. Paris : OECD, 2017. tabuľky. Corporate Governance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-colombia_9789264281134-en> ISBN 978-92-64-28112-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. DOBIÁŠ, Petr. Námořní pojištění: neexistence společné legislativy je problém. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 2, s. 36-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194430/archiv-pojistny-obzor-2014-2.pdf>
  článok

  článok

 6. MASKAĽ, Ján. Všeobecná a špeciálna alokácia osobitných práv čerpania v rámci MMF. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Január 2010, roč. 18, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 7. TOMEŠ, Igor - KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo Evropské unie. Praha : C.H. Beck, 2003. xvii, 267 s. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-831-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. URBAN, J. Zdanění v zemích OECD: Práva poplatníků. In Hospodárske noviny, 1991, č. 6, s. 11.
  článok

  článok