Výsledky vyhľadávania

 1. TOMIOVÁ, Sandra. Mzdová diskriminácia v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. VALENTOVÁ, Klára. Jak se může bránit zaměstnavatel proti pomluvám zaměstnanců na sociálních sítích? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. NEVICKÁ, Denisa. Individuálne pracovnoprávne spory. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 243-255.
  článok

  článok

 4. LIPKOVÁ, Ľudmila. On Some Issues of the UK of Great Britain and Northern Ireland's Departure from the EU. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 48-52.
  článok

  článok

 5. GAZZOLA, Patrizia - SEPASHVILI, Eka - PEZZETTI, Roberta. How Sustainable Enterprises Can Drive The Sustainable Development. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 26-36.
  článok

  článok

 6. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 9-10, s. 5-386.
  článok

  článok

 7. OECD - FAO guidance for responsible agriculrural supply chains. Paris : OECD, 2016. 86 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en> ISBN 978-92-64-25095-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The implementation of the palestinian code of conduct : strengthening ethics and contributing to institution-building. Paris : OECD, 2016. 120 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-implementation-of-the-palestinian-code-of-conduct_9789264256934-en> ISBN 978-92-64-25692-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Pracovná cesta a cestovné náhrady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 63-66.
  článok

  článok

 10. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Práca v zahraničí. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 67-70.
  článok

  článok