Výsledky vyhľadávania

 1. DEÁKOVÁ, Stanislava - BUKOVOVÁ, Sylvia. Consumer Protection in the Conditions of the Slovak Republic in Line with the Harmonization of Legislation and Consumer Rights Within the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Current Measures and Challenges to Strengthen Consumer Protection. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. dTest. Praha : dTest. 12x ročne. ISSN 1210-731X. Dostupné na : www.dtest.sk
  časopis

  časopis

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Ochrana spotrebiteľa - zmluvný vzťah. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 280-296.
  článok

  článok

 5. KISSOVÁ, Jana - DEÁKOVÁ, Stanislava. Vybrané aspekty spotrebiteľského vzdelávania v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 272-281 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. HLAVÁČKOVÁ, Zuzana - ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Hromadné žaloby - situace v Evropě a ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 7. LOUČANOVÁ, Erika. Identifikácia spotrebiteľských segmentov ekologických inovácií a ochrany ich práv. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 42, s. 56-61.
  článok

  článok

 8. DZUROVÁ, Mária. Consumer Safety in EU and Slovak Policies. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 22-29 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Alternative Dispute Resolution in the Context of Consumer Protection. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 45-53 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. PELIKÁNOVÁ, Radka MacGregor. The Analysis of the Case Law of the Court of Justice of EU on the Unfair Commercial Practices. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 47-58.
  článok

  článok