Výsledky vyhľadávania

 1. MACOVÁ, Marcela. Nariadenie o ochrane osobných údajov a pripravovaný nový zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 15, s. 126-136.
  článok

  článok

 2. SEMANOVÁ, Klaudia - HAVRANOVÁ, Žofia - PILÁTOVÁ, Dominika. Právny rámec Európskej únie - Zelené a biele knihy. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, November 2015, roč. 2, č. 11, s. 1-7.
  článok

  článok

 3. JAROŠOVÁ, Beáta. Dodanie tovaru oslobodené od DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 10, s. 25-30.
  článok

  článok

 4. MRÁZ, Stanislav. Muľtilingvističeskij faktor kommunitarnogo prava. In Vestnik RGGU : naučnyj žurnal. - Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2014. ISSN 1998-6769, 2014, no 15, s. 116-122. [VEGA 1/1083/12].
  článok

  článok

 5. FUNTA, Rastislav. Európske právo - otázky a odpovede. Brno : Tribun EU, 2013. 221 s. ISBN 978-80-263-0371-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SIMAN, Michael - SLAŠŤAN, Miroslav. Súdny systém Európskej únie. 3. vyd. revid. Bratislava : EUROIURIS, 2012. 785 s. ISBN 978-80-89406-07-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SOÓSOVÁ, Veronika. Uznávanie kvalifikácie pre výkon slobodných povolaní. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 1150-1157.
  článok

  článok

 8. ORŠULOVÁ, Andrea. Používanie soft law nástrojov pri presadzovaní súťažných pravidiel vo svetle princípov právneho štátu. In Antitrust : bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasi. - Praha : Sdružení KAIROS, 2012. ISSN 1804-1183, 2012, č. 2, s. 67-71.
  článok

  článok

 9. NERUDA, Robert. Narovnání. Chcete mě? In Antitrust : bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasi. - Praha : Sdružení KAIROS, 2011. ISSN 1804-1183, 2011, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok

 10. KOUKAL, Pavel. Právo na spravedlivý proces v soutěžních věcech. In Antitrust : bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasi. - Praha : Sdružení KAIROS, 2010. ISSN 1804-1183, 2010, č. 2, s. 12-16.
  článok

  článok