Výsledky vyhľadávania

 1. TINÁKOVÁ, Eva. Konateľ/spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 77-89.
  článok

  článok

 2. HRTÁNEK, Ladislav. Zmeny v pracovnom práve počas mimoriadnej situácie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 3. TINÁKOVÁ, Eva. Celozávodná dovolenka. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 163-170.
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dohoda o zrážkach zo mzdy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 9, s. 25-27.
  článok

  článok

 5. PORUBAN, Andrej - KRAJČO, Karol. Division of One Employment Contract Between Two Employers. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISSN 1336-3727, 2021, roč. 19, č. 1, s. 46-51.
  článok

  článok

 6. LAZAR, Petr. Důsledky neoliberalizace pro sociální práci. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 3, s. 89-106.
  článok

  článok

 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Osobné prekážky v práci. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 12-15.
  článok

  článok

 8. TICHÝ, Miroslav. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 18-20.
  článok

  článok

 9. ŽUĽOVÁ, Jana. Smrť zamestnanca a jeho pracovnoprávne nároky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. SCHEU, Lenka - ŠTEFKO, Martin. Dílčí náměty ke zlepšení právní úpravy posuzování způsobilosti k práci. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 3, s. 19-36.
  článok

  článok