Výsledky vyhľadávania

 1. BARANCOVÁ, Helena. Ochrana slabšej strany v pracovnom práve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. ISSN 1339-5467, 2019, roč. 7, č. 1, s. 19-46.
  článok

  článok

 2. PETRÍKOVÁ, Lucia. Závislá práca a pracovné právo - aktuálny stav. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 21-25.
  článok

  článok

 3. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Hmotná zodpovednosť zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 49-52.
  článok

  článok

 4. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-060X. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  časopis

  časopis

 5. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve. Recenzeti: Ján Matlák, Mária Rybárová. 1. vydanie. Praha : Leges, 2018. 136 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-300-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MARTINCOVÁ, Marta. Bariéry mobility pracovnej sily v Slovenskej republike v kontexte európskej integrácie. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 94-100 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. HRTÁNEK, Ladislav. Význam a dĺžka výpovednej doby v pracovnom práve. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 18-22.
  článok

  článok

 8. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Lithuania. Paris : OECD, 2018. 197 s. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-lithuania_9789264189935-en> ISBN 978-92-64-18965-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Economic and Social Development : Legal Challenges of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 31th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Legal Challenges of Modern World : Split, [Croatia], 7-8 June 2018 [elektronický zdroj]. Editors: Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Split : Faculty of Law, University of Split : University of Split, 2018. online 598 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DOLOBÁČ, Marcel. Zabezpečenie práv a povinností v slovenskom pracovnom práve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 106-120.
  článok

  článok