Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Sociálna bezpečnosť a právo na prácu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 49-50.
  článok

  článok


 2. PETRÍKOVÁ, Lucia. Sociálna bezpečnosť a právo na prácu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok


 3. Zákony III/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : sociálne poistenie : zákonník práce : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2017. 760 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. CVIKOVÁ, Katarína. Vývoj nemocenského poistenia na území Slovenskej republiky od januára 1993. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 2, s. 6-9.
  článok

  článok


 5. Zákony III/2016 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : sociálne poistenie : zákonník práce : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2016. 824 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. TOMEŠ, Igor. Prof. Igor Tomeš: 10x o sociální politice. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015. ISSN 1802-5854, 2015, roč. 9, č. Mimořádné č., s. 9-158. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204208/FSP-2015-spec.pdf>
  článok

  článok


 7. CHUDÁ, Zuzana. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. ISSN 1337-9844, 2014, č. 6, s. [1-5] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190231/Casopis+-+06_2014.pdf>
  článok

  článok


 8. KAMENISTÁ, Zuzana. Práca v zahraničí a dávka v nezamestnanosti. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. ISSN 1337-9844, 2014, č. 6, s. [1-3] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190231/Casopis+-+06_2014.pdf>
  článok

  článok


 9. MOZOLOVÁ HULANSKÁ, Dalma. Ako si uplatniť nárok na nemocenskú dávku, ak poistencovi zdravotný stav neumožní o ňu požiadať. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. ISSN 1337-9844, 2014, č. 6, s. [1-2] online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 10. ŠTEFKO, Martin - KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální práva cizinců. Praha : C. H. Beck, 2013. xvii, 285 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-464-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]