Výsledky vyhľadávania

 1. SREBALOVÁ, Mária. Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 209 - 225.
  článok

  článok

 2. NERUDA, Robert - STAŇKOVÁ, Kateřina - HENGALOVÁ, Michala. Dopady reformy správního trestání na protiprávní jednání v oblasti hospodářské soutěže. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok

 3. MIČUDOVÁ, Tatiana. Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 12, s. 10-15.
  článok

  článok

 4. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 10]
 5. HORVAT, Matej. Zákaz činnosti v právnej úprave správneho trestania právnických osôb. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 46-59.
  článok

  článok

 6. LINCÉNYI, Marcel. Právne a etické podmienky existencie dennej tlače na Slovensku v súčasnosti. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 36-40.
  článok

  článok

 7. TEKELI, Jozef. Nový Správny súdny poriadok – šanca pre nepohodlných hlavných kontrolórov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 1-2.
  článok

  článok

 8. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Vplyv rekodifikácie civilného práva procesného na rozhodovanie obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 30-35.
  článok

  článok

 9. HANDRLICA, Jakub. Mezinárodní správní právo: minulost, současnost a perspektívy. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 2, s. 36-52.
  článok

  článok

 10. JOKEĽ, Patrik. Nové právne inštitúty v správnom súdnom poriadku. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 2, s. 67-81.
  článok

  článok