Výsledky vyhľadávania

 1. NERUDA, Robert - STAŇKOVÁ, Kateřina - HENGALOVÁ, Michala. Dopady reformy správního trestání na protiprávní jednání v oblasti hospodářské soutěže. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok


 2. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 13, prezenčne 2]

 3. SREBALOVÁ, Mária. Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 209 - 225.
  článok

  článok


 4. LINCÉNYI, Marcel. Právne a etické podmienky existencie dennej tlače na Slovensku v súčasnosti. In Global media journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 36-40.
  článok

  článok


 5. HORVAT, Matej. Zákaz činnosti v právnej úprave správneho trestania právnických osôb. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 46-59.
  článok

  článok


 6. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 4. apríl 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Polák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. online [456 s.]. ISBN 978-80-89453-18-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. HANDRLICA, Jakub. Mezinárodní správní právo: minulost, současnost a perspektívy. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 2, s. 36-52.
  článok

  článok


 8. JOKEĽ, Patrik. Nové právne inštitúty v správnom súdnom poriadku. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 2, s. 67-81.
  článok

  článok


 9. JAŠKO, Jozef. Správny súdny poriadok. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 2, s. 35-36.
  článok

  článok


 10. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania v správnom konaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 7-8, s. 32-34.
  článok

  článok