Výsledky vyhľadávania

 1. Prídavok na dieťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 9-10, s. 184-229.
  článok

  článok

 2. TURKOVÁ, Ivana. Marginalizace přídavku na dítě v ČR v letech 2005-2017. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 4, s. 2-12.
  článok

  článok

 3. MINTÁL, Ján. Novela zákona o prídavku na dieťa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 11-12, s. 9-12.
  článok

  článok

 4. ALÁČOVÁ, Mária. Koordinácia rodinných dávok v štátoch EÚ. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 175-185.
  článok

  článok

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Životné minimum od 1. júla 2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 12-13, s. 42-49.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef. Štátna rodinná politika so zameraním na vybrané štátne sociálne dávky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 11-21 online. I-17-105-00, 2017 (Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4).
  článok

  článok

 7. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 4, s. 6-13.
  článok

  článok

 8. GERAT, Ján. Práca v zahraničí - Fínsko - Suomi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 8, s. 292-299.
  článok

  článok

 9. KUBOVIČOVÁ, Zuzana. Práca v zahraničí - Holandsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 165-175.
  článok

  článok

 10. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Prídavok na dieťa a daňový bonus v roku 2014. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 4, s. 37-45.
  článok

  článok