Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 492  
Vaša otázka: Heslá = "príjmy obyvateľstva"
 1. VČELÍK, Andrej. Is Housing for Everyone? Comparative Analysis of Selected Regions in Slovakia. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 506-518.
  článok

  článok

 2. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - BOLGÁČ, Ján. Sociálno-hospodárska štatistika. Recenzenti: Daniela Sivašová, Peter Ďurka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 129 s. [7,158 AH]. ISBN 978-80-225-4799-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 3. DAVID, Dominik. Energetická chudoba - skrytý nepřítel klimatických politik. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 3, s. 34-35.
  článok

  článok

 4. SZABÓ, Jakub. Ilúzia rovnostárstva vo Vyšehrade? Genéza najvyšších príjmov krajín V4. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 426-450 online.
  článok

  článok

 5. KOŠÍKOVÁ, Martina - ŠOLTÉS, Erik. Aplikácia všeobecných lineárnych modelov pri analýze ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 125-136 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. GLASER-OPITZOVÁ, Helena - VOJTKOVÁ, Mária. The Influence of Selected Factors on the At-Risk-of-Poverty Rate of Slovak Households. In ITEMA 2020: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2020: Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Selected Papers. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-37-0. ISSN 2683-5991, pp. 107-115 online.
  článok

  článok

 7. BILKA, Matúš. Príjem a výdavky na stravovanie v domácnostiach ľudí vo veku 50+. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 31-34. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 8. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 307-316 online.
  článok

  článok

 9. ŠPIČKA, Jindřich - ARLTOVÁ, Markéta - BOUKAL, Petr. Selected Socioeconomic Determinants of the Size of the Nonprofit Sector Serving Households in the OECD Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 276-295.
  článok

  článok

 10. PAVELKA, Ľuboš. Svetlé zajtrajšky Eurozóny. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR. ISSN 1335-4051, 21. mája 2018, roč. 28, č. 115, s. 28.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.