Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 92-106.
  článok

  článok

 2. Taxing wages 2016 : 2014-2015 : special feature: measuring the tax wedge on second earners. Paris : OECD, 2016. 558 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2016_tax_wages-2016-en> ISBN 978-92-64-25187-8. ISSN 1995-3844. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Taxing wages 2015 : 2013-2014 : special feature: modelling the tax burden on labour income in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa. Paris : OECD, 2015. 552 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2015_tax_wages-2015-en> ISBN 978-92-64-23050-7. ISSN 1995-3844. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 5. TKÁČ, Miroslav. Determinanty výšky individuálnych pracovných príjmov zamestnancov v Slovenskej republike. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 456-464 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 6. ŽELINSKÝ, Tomáš - PAUHOFOVÁ, Iveta. Priestorová polarizácia pracovných príjmov na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 190-196. VEGA 1/0127/11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Determinanty pracovných príjmov v SR. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 1, s. 53-61 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168129/casopis 01-2013 (1).pdf>
  článok

  článok

 8. STRELINGER, Ján. Problematika voľného pohybu pracovných síl v krajinách Európskej únie. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1573-1588 [CD-ROM].
  článok

  článok

 9. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Príjmová polarizácia slovenskej spoločnosti. Recenzentky Mária Antalová, Zuzana Štofková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 77 s. [4,49 AH]. ISBN 978-80-225-3797-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. LIN, Justin Yifu. Ekonomika rozvoja 3.0 : ako zvýšiť príjmy obyvateľov väčšiny sveta na dôstojnú úroveň. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2012. ISSN 1337-9798, 2012, roč. 4, č. Júl/August, s. 12-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157270/gw_07.pdf>
  článok

  článok