Výsledky vyhľadávania

 1. KOČKOVIČOVÁ, Jana. Efektívnosť výberu daní : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2017. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries. In MPRA Working Paper [elektronický zdroj]. - Germany : University Library of Munich, 2016, 2016, no. 75013, pp. 1-9 online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Application of fiscal federalism theory to the constitutional organisation of Czechoslovakia after establishment of Federation at different stages of historical context. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 1, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 4. SOLILOVÁ, Veronika - NERUDOVÁ, Danuše. Implementation of common consolidated corporate tax base and its implications for non-participating country: a case study for the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 282-298.
  článok

  článok


 5. KRAJEWSKI, Piotr - MACKIEWICZ, Michal - SZYMAŃSKA, Agata. Fiscal sustainability in Central and Eastern European Countries - a post-crisis assessment. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 2, s. 175-188.
  článok

  článok


 6. Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2014. Paris : OECD ; Santiago : ECLAC ; Panama : CIAT ; Washington, D.C. : IDB, 2016. 233 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-2016_rev_lat_car-2016-en-fr> ISBN 978-92-64-25191-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SCHULTZOVÁ, Anna. Impact of tax revenues on the state budget balance and public debt in the years 2004 – 2013 – focusing on the - selection. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 86-93 online. VEGA 1/0443/1.
  článok

  článok


 8. SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Daňové licencie a ich vplyv na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. GLOBAN, Tomislav. From financial integration to sudden stops? New evidence from EU transition countries. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 4, s. 336-359.
  článok

  článok


 10. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktual. a rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2015. 280 s. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-5608-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]