Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2022-2024. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. ORGONÁŠ, Jozef - NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika - RAK, Pavol. Franchising : (A Theoretical Approach). Reviewers: Peter Drábik, Michal Hanák. 1st Edition. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2020. 156 s. [9,1 AH]. ISBN 978-80-88398-00-4.
 3. NEKOLOVÁ, Veronika et al. Design Thinking: A Practical Guide : A Handbook for Managers in Higher Education. 1st Edition. Birmingham : DT.Uni., 2020. 57 s. [4,3 AH]. 2017-1-PL01-KA203-038527. Dostupné na : <https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1007/125002-design-thinking-for-he-managers-io3-small.pdf> ISBN 978-1-904839-95-8.
 4. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2019 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová. Bratislava : FORUM, 2019. [88 s.] [17,10 AH]. ISBN 978-80-89852-09-3.
 5. JURÍK, Pavol. Programovanie v jazyku C rýchlo a jednoducho. Recenzenti: Peter Schmidt, Paula Stachová. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2019. 106 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89996-01-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. JURÍK, Pavol. Programovanie v jazyku C++ rýchlo a jednoducho. Recenzenti: Peter Schmidt, Paula Stachová. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2019. 116 s. [5,50 AH]. ISBN 978-80-89996-02-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Making Decentralisation Work : A Handbook for Policy-Makers. Paris : OECD, 2019. 202 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/making-decentralisation-work_g2g9faa7-en> ISBN 978-92-64-31302-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Teaching Human Resource Management : An Experiential Approach. Cheltenham : Edward Elgar, 2018. 290 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78643-980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters. 2nd ed. Paris : OECD, 2017. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition_9789264267992-en> ISBN 978-92-64-26798-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka. Praha : Academia, 2013. 802 s. ISBN 978-80-200-2285-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]