Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁKOVÁ, Michaela. Globalization and its impact on changes in volunteering. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 1750-1756 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 2. KISSOVÁ, Jana. Alternative forms of corporate philanthropy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 442-450 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok

 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Dobrovoľníci a daň z príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 9, s. 22-27.
  článok

  článok

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Dobrovoľnícka činnosť v organizáciách tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 27.4.2015, [s. 1-5], [5,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/dobrovolnicka-cinnost-v-organizaciach-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3Cxmz25dWmOVT6QOQea68B8/?query=dobrovo%B5n%EDcka%20%E8innos%BB%20v&serp=1>
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Tretí sektor a podnikatelia. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 16.3.2015), [s. 1-2], [2,40 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/treti-sektor-a-podnikatelia-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3HwR_5MRZ927ayX0xicUK50/?query=tret%ED%20sektor%20a%20podnikatelia&serp=1>
  článok

  článok

 6. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Je to o človeku, nie o tom, odkiaľ pochádza. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, September 2014, roč. 8, č. 4, s. 8-10.
  článok

  článok

 7. BELIČKOVÁ, Kornélia - LACIŇÁK, Jozef. Reasons and causes for the development of the third sector. - Registrovaný: Web of Science. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 24. - 25. november 2014 : vol. 1. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3991-3, s. 19-24.
  článok

  článok

 8. BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta - JUSKO, Peter. Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. In Sociální práce. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2014. ISSN 1213-6204, 2014, roč. 14, č. 1, s. 65-78. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184693/sp1_2014_web-151202114855.pdf>
  článok

  článok

 9. REPKOVÁ, Kvetoslava. Inštitucionalizácia dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby. In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013. ISSN 1213-6204, 2013, roč. 13, č. 2, s. 130-140. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174997/cas_vol13_iss2-150407093458.pdf>
  článok

  článok

 10. PČOLINSKÁ, Lenka - MIKITOVÁ, Lenka. Informovanoť mladých ľudí o neziskových organízáciách a ich angažovanosť v dobrovoľníctve. In Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva : zborník vedeckých štúdií z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 23.- 24. máj 2013. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISBN 978-80-557-0600-9, s. [1-11] CD-ROM. I-13-113-00.
  článok

  článok