Výsledky vyhľadávania

 1. GOLOVICS, József. Addressing the EU’s East-West Brain Drain: Why a Tax Solution Would Be in Vain. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 2, s. 63-85.
  článok

  článok

 2. LETAŠIOVÁ, Miriam. Priemysel 4.0. Achillovou pätou sú kvalifikovaní ľudia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 3-7.
  článok

  článok

 3. ŠÍP, Roman. Trh práce a nedostatok kvalifikovanej sily. In Noviny pre grafický priemysel. - Bratislava : Focus Pro, 2017. ISSN 1335-7239, 2017, roč. 17, č. 4, s. 6.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. Je päť minút po dvanástej, vážení... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 50-51.
  článok

  článok

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Migration of qualified workers in the context of creating knowledge-based economies. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 5, pp. 2175-2182 online.
  článok

  článok

 6. Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators. Paris : OECD, 2017. 109 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-skills-for-jobs-indicators_9789264277878-en> ISBN 978-92-64-27786-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Current issues of legal and illegal migration in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 1120-1129 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 9. GREGOR, Milan. Digitalizácia, budúce výrobné procesy a zamestnanosť. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. 38-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok

 10. PŘÍVARA, Andrej. Vplyv medzinárodnej migrácie pracovných síl na formovanie znalostnej ekonomiky. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 451-457 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok