Výsledky vyhľadávania

 1. N. HLAVÁČKOVÁ, Hana - MACKOVÁ, Lucie. Attracting Skilled Migration to the Czech Republic – Lagging Behind? In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2020. ISSN 1335-9096, 2020, vol. 20, no. 1, s. 48-75.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. LETAŠIOVÁ, Miriam. Priemysel 4.0. Achillovou pätou sú kvalifikovaní ľudia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 3-7.
  článok

  článok

 4. GOLOVICS, József. Addressing the EU’s East-West Brain Drain: Why a Tax Solution Would Be in Vain. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 2, s. 63-85.
  článok

  článok

 5. AUFNER, Anton. VET in Transformation – Basis for Economic Growth. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 17-33 online.
  článok

  článok

 6. ŠÍP, Roman. Trh práce a nedostatok kvalifikovanej sily. In Noviny pre grafický priemysel. - Bratislava : Focus Pro, 2017. ISSN 1335-7239, 2017, roč. 17, č. 4, s. 6.
  článok

  článok

 7. Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators. Paris : OECD, 2017. 109 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-skills-for-jobs-indicators_9789264277878-en> ISBN 978-92-64-27786-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Migration of qualified workers in the context of creating knowledge-based economies. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 5, pp. 2175-2182 online.
  článok

  článok

 9. MARIANYI, Peter. Je päť minút po dvanástej, vážení... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 50-51.
  článok

  článok

 10. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok