Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 426  
Vaša otázka: Heslá = "pracovníci vedúci"
 1. BURGER, Ivan. Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: : tri piliere výkonnosti podnikových lídrov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 19 - 24.
  článok

  článok

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nástup nových lídrov: generácia X na riadiacich miestach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 2-4.
  článok

  článok

 3. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Fóbie na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 76-77.
  článok

  článok

 4. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Delegovanie ako spôsob manažérskeho myslenia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 78-79.
  článok

  článok

 5. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Projekt digitálny wellbeing (pohoda) pre učiteľov vysokých škôl. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 2, s. 28-32.
  článok

  článok

 6. HAMPEL, Katarzyna - HAJDUOVÁ, Zuzana. Human Resource Management as an Area of Changes in a Healthcare Institution. - Registrovaný: Scopus. In Risk Management and Healthcare Policy. - Auckland : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2023, vol. 16, pp. 31-41. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 7. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente v kontexte prostredia priemyslu 4.0. In Manažment v zmenách - zmeny v manažmente. Vedecko-výskumný seminár. Manažment v zmenách - zmeny v manažmente : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5020-8, s. 11. VEGA 1/0375/20. 1/0375/20, VEGA, Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku.
  článok

  článok

 8. PROCHÁZKOVÁ, Kateřina - MIČÁK, Peter. Prevalence of Different Approaches to Remuneration in the Czech Republic. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2022. ISSN 1802-8527, 2022, roč. 16, č. 40, s. 59-72.
  článok

  článok

 9. MINTÁL, Ján. Základné povinnosti vedúcich zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 4-5, s. 73-77.
  článok

  článok

 10. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Leadership in Conditions of Industry 4.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0017/20, I-21-111-00.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.