Výsledky vyhľadávania

 1. ŁUCZAJ, Kamil. Analyzing Biographies of Foreign-born Academics in Slovakia: Why Highly Skilled Employees Decide to Choose a Peripheral Country. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 3, s. 250-271.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Ochrana intelektuálnych vlastníckych práv v akademickom sektore. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 27-36 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 3. KANTORÍK, Juraj - JESNÝ, Martin. Málo vedy - málo vývoja. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 25-27.
  článok

  článok

 4. 40 rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 1977 - 2017. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 76 s. ISBN 978-80-557-1276-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Knižničná a informačná veda XXV. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2014. 143 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-3808-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. NOVÁK, Marcel - POLÁKOVÁ, Zdenka. Európska noc výskumníkov 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 170-171.
  článok

  článok

 7. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Discriminatory Factors Related to the University Teachers in the Slovak Republic. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp.175-184 [CD-ROM].
  článok

  článok

 8. MACHOVÁ, Martina. [EDAMBA 2013 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 497.
  článok

  článok

 9. Commercialising public research : new trends and strategies. Paris : OECD, 2013. 130 s. ISBN 978-92-64-19331-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ADAMOVÁ, Zuzana. Otvorené zdroje vzdelávania a tvorba kultúry autorského práva na univerzitách. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1335-2881, 2012, roč. 16, č. 4, s. 12-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0163260/DV_1204web.pdf>
  článok

  článok