Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal - MELUCHOVÁ, Jitka - KADEROVÁ, Andrea. Špecifické pravdepodobnostné rozdelenia na modelovanie škôd v aktuárskych analýzach. Recenzenti: Lea Škrovánková, Jozef Fecenko. 1. vydání. Brno ; Brno : H.R.G., 2022. 128 s. [6,45 AH]. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-7490-250-5.
 2. KÚTIKOVÁ, Jana. Slovak Population Mortality Modelling and Forecasting Using Cairns-Blake-Dowd Model. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 272-284 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 3. ANGNER, Erik. A Course in Behavioral Economics. 3rd Edition. London : Red Globe Press/Macmillan Education, 2021. 327 s. ISBN 978-1-352-01080-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BRUCE, Peter - BRUCE, Andrew - GEDECK, Peter. Practical Statistics for Data Scientists : 50+ Essential Concepts Using R and Python. 2nd Edition. Sebastopol : O'Reilly, 2020. 342 s. ISBN 978-1-492-07294-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. HORÁKOVÁ, Galina. Súvislosť kolektívneho modelu rizika a beekmanových konvolúcií. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 20-24 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 6. BURKOVA, Liudmyla - SHURA, Natalia - NUSINOV, Volodymyr. Estimating the Ukrainian Companies’ Financial Potential and the Probability of Forced Liquidation. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 7. REIFF, Marian - GEŽÍK, Pavel. Odhad pravdepodobnostného rozdelenie času nákupu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 25.
  článok

  článok

 8. DANCEY, Christine - REIDY, John. Statistics Without Maths for Psychology. 8th Edition. Harlow : Pearson Education, 2020. 608 s. ISBN 978-1-292-27643-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. TALEB, Nassim Nicholas. Statistical Consequences of Fat Tails : Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications : Papers and Commentary. [S.l.] : STEM Academic Press, 2020. 441 s. The Technical Incerto. ISBN 978-1-5445-0805-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]