Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 448  
Vaša otázka: Heslá = "predmety učebné"
 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - DĚDEČKOVÁ, Nina. Štúdium manažmentu na druhom stupni štúdia v zahraničí. Internacionalizácia manažérskeho vzdelávania. In Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4979-0, s. 15-54 online.
  článok

  článok

 2. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavovateľské práce: Jaromír Novák, Ladislav Pasiar ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Soňa Kompoltová. 1. vydanie. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. CD-ROM 147 s. [10,84 AH]. Erasmus+ 2020-1-SK01- KA203-078299. ISBN 978-80-225-4954-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ONDREJOVÁ, Zuzana. Monotematické cvičenia v kontexte výučby anglického odborného jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-086-9, s. 65-74 online.
  článok

  článok

 4. GAJDOVÁ, Denisa. Predmet Družstevné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Výrobné družstevníctvo : časopis COOP Produkt Slovensko. - Bratislava : COOP Produkt Slovensko, 2021. ISSN [nemá], 2021, roč. 67, č. apríl-jún, s. 16 online.
  článok

  článok

 5. MIKULČIĆ, Petra - POTOČNIK TOPLER, Jasna. Foreign Languages in the Tourism Higher Education: The Case of Croatia. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 29-51.
  článok

  článok

 6. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore. Perception of Crisis Communication, Ways of Reactions and Emotions in Crisis Situations. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Jaromír. Analýza postojov žiakov k vybraným aspektom osobnosti učiteľa ekonomických predmetov. In Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-87570-48-7, s. 127-132 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. BERKOVÁ, Kateřina - KREJČOVÁ, Kristýna - NOVÁK, Jaromír. Students' Attitudes to Selected Subjects in Secondary Economic Education. - Registrovaný: Web of Science. In Problems of Education in the 21st Century. - Siauliai : Scientia Socialis, 2020, vol. 78, no. 1, pp. 9-23 online. IGS VŠE F1/7/2018, VŠE IP 100040, KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. GAJDOVÁ, Denisa. Predmet Družstevné podnikanie na Ekonomickej univerzite. In Výrobné družstevníctvo : časopis COOP Produkt Slovensko. - Bratislava : COOP Produkt Slovensko, 2020. ISSN [nemá], 2020, roč. 66, č. január-marec, s. 12.
  článok

  článok

 10. KVAPIL, Roman. Metodologické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 31-60 [2,14 AH].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.