Výsledky vyhľadávania

 1. FELCAN, Miroslav - KADÁČEK, Michal. Upozornenie prokurátora ako jeden z prostriedkov prokurátorského dozoru v oblasti verejnej správy. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 81-93.
  článok

  článok

 2. CHRVALOVÁ, Lujza. India as an Actor in Conventional Arms Trade and Control. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 80-95 online.
  článok

  článok

 3. TICHÝ, Miroslav. Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 3, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. Legislatívne predpisy pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov : zákon č. 382/2004 Z.z. : vyhláška č. 228/2018 Z.z. : vyhláška č. 491/2004 Z.z. 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. (107+10) s. ISBN 978-80-225-4796-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. ŽUĽOVÁ, Jana - MINČIČOVÁ, Monika. O vzťahu dvoch právnych predpisov upravujúcich vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 1, s. 107-121.
  článok

  článok

 6. RIŠIANSKÝ, Štefan. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku : Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majektu a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 5, s. 7-161.
  článok

  článok

 7. KUKLIŠ, Peter. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 141-154.
  článok

  článok

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Predpoklady právnej zodpovednosti obce pri výkone správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 5, s. 7-11.
  článok

  článok

 9. Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-8652. Dostupné na : www.wolterskluwer.sk
  časopis

  časopis

 10. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Gold-Plating in Legislation of the Member States of the European Union. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 255-262 online.
  článok

  článok