Výsledky vyhľadávania

 1. SYAGLOVA, Yulia Vladimirovna. Influence of the marketing paradim's cycles patterns on the global entrepreneurship. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 1, s. 48-61.
  článok

  článok

 2. ZÁVACKÁ, Jana. Alternative roles of consumer confidence in forecasting consumption: evidence from European countries. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2016. ISSN 1212-3951, 2016, roč. 19, č. 4, pp. 133–142.
  článok

  článok

 3. ŘIČAŘ, Michal. Macroeconomic modelling of firm's default. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 1, s.
  článok

  článok

 4. Handbook of research on strategy and foresight (ed. by L. Constanzo). Edited by Laura Anna Constanzo, Robert Bradley MacKay. Cheltenham : Edward Elgar, 2009. 548 s. ISBN 978-1-84542-963-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. JEMALA, Marek. Systemic analysis of foresight ontology : dissertation work : dizertačná práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JEMALA, Marek. Kľúčové princípy a funkcie foresightu. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-8].
  článok

  článok

 7. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Predikcia v metodológii projektovania. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 80-83. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 8. MOLNÁR, Pavol. Inovačný manažment a logistika vo svetle blízkej budúcnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2003. ISBN 80-225-1759-3, s. 533-537.
  článok

  článok

 9. SVATÝ, Fedor. Technology foresight - aj ekonomická disciplína modernej prognostickej vedy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2003. ISBN 80-225-1759-3, s. 546-549.
  článok

  článok

 10. EMBRECHTS, Paul. Modelling extremal events : for insurance and finance. Berlin : Springer, 1997. 648 s. Applications of mathematics, 33. ISBN 3-540-60931-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]