Výsledky vyhľadávania

 1. Najdôveryhodnejšie značky slovenských spotrebiteľov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 2. KITA, Pavol et al. Impact of consumer P preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
  článok

  článok


 3. HALASOVÁ, Henrieta. Už nie je náš každodenný. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 14-15.
  článok

  článok


 4. RAŠEVOVÁ, Kristína. Slováci na pivo nedajú dopustiť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. 36-38.
  článok

  článok


 5. GULSEVEN, Osman - WOHLGENANT, Michael. What are the factors affecting the consumers' milk choices? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 6, s. 271-282.
  článok

  článok


 6. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Voľba spotrebiteľov podporuje inovácie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 26-27.
  článok

  článok


 7. RAŠEVOVÁ, Kristína. Cukrovinky nakupujú všetky domácnosti. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 32-34.
  článok

  článok


 8. RAŠEVOVÁ, Kristína. Zmrzlina predajne neschladí. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 36-37.
  článok

  článok


 9. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Do tabaku sa vkrádajú inovácie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 40-43.
  článok

  článok


 10. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Svitá slovenským producentom na lepšie časy? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 9-10/2017, č. 37, s. 22-24.
  článok

  článok