Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFKO, Martin. Ústavní zákaz protahování promlčení odpovědnosti zaměstnavatele za přestupek. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2020. ISSN 1339-5467, 2020, roč. 8, č. 2, s. 19-31.
  článok

  článok

 2. FIŠNEROVÁ, Marta. Je promlčení fér? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 3, s. 7-11.
  článok

  článok

 3. DULAK, Anton - DULAKOVÁ, Denisa. Premlčanie pri náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 357-371.
  článok

  článok

 4. HLUŠÁK, Milan. Premlčanie a niektoré otázky pri strate výhody splátok. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 3, s. 109-115.
  článok

  článok

 5. SEDLAČKO, František - ŠTEVČEK, Marek. K podstate a účelu premlčania v súkromnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 4, s. 346-365.
  článok

  článok

 6. HLUŠÁK, Milan. O zmysle premlčania v civilnom práve. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 2, s. 54- 75.
  článok

  článok

 7. OVEČKOVÁ, Oľga. Ešte raz k vymedzeniu predmetu a účinkov premlčania v návrhu novely Občianskeho zákonníka. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 5, s. 435-442.
  článok

  článok

 8. WINKLER, Martin. Právna úprava lehôt na vydanie rozhodnutia v konaniach vedených podľa zákona o dohľade nad finančným trhom. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : TROAS, 2018. ISBN 978-80-88055-04-4, s. 277-284.
  článok

  článok

 9. SLANINKOVÁ, Katarína. Následky neplatenia poistného do Sociálnej poisťovne. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 40-42.
  článok

  článok

 10. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Katarína Válková, Ľubomír Čunderlík, Jana Šimonová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 311 s. [17,57 AH]. ISBN 978-80-8168-727-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 5, prezenčne 4]