Výsledky vyhľadávania

 1. SENEŠI, Norbert. Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností u fyzických osôb. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 8-25.
  článok

  článok


 2. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PALEČÁR, Ján - HAVIAR, Stanislav. Aktuálny vývoj realitného trhu na Slovensku. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 117-122.
  článok

  článok


 4. NOVOTNÝ, Radek. Z Česka se stává skladový retail park. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 4, s. 36-39.
  článok

  článok


 5. HRTÁNEK, Ladislav. Prenájom majetku obce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 55-57.
  článok

  článok


 6. NEUMANN, Pavel. Ponúknite lákavý dôvod na nákup. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 7. BENKO, Ján. Prenájom nehnuteľnosti (bytu) do 500 eur nemusíte zdaniť. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 10.3.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok


 8. BENKO, Ján. Prenájom nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015 a 2016. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 22.2.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok


 9. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 10, s. 17-29.
  článok

  článok


 10. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v medzinárodných daňových vzťahoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok