Výsledky vyhľadávania

 1. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 6-7, s. 3-384.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kontrolná činnosť a ukončenie pracovného pomeru. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 53-63 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 3. TINÁKOVÁ, Eva. Hromadné prepúšťanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 74-78.
  článok

  článok

 4. HLOBÍKOVÁ, Daniela. Employment protection according to the european union law and international labour law. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 114-133 online.
  článok

  článok

 5. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Posledný benefit od zamestnávateľa - outplacement. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 44-46.
  článok

  článok

 6. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 14-15, s. 3-407.
  článok

  článok

 7. JAŠKO, Jozef. Hromadné prepúšťanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 46-47.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Jozef. Hromadné prepúšťanie zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 11, s. 78-94.
  článok

  článok

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Hromadné prepúšťanie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 4, s. 5-8.
  článok

  článok

 10. KROPAJ, Marián - BARTALSKÁ, Katarína. Základy pracovného práva pre ekonómov. Recenzenti: Mikuláš Sabo, Ján Švidroň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 165 s. [10,21 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/RGZc6FwnmC> ISBN 978-80-225-3842-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 1, prezenčne 4]