Výsledky vyhľadávania

 1. JANTOŠOVÁ, Lucia - BRAUNOVÁ, Mária. Liberalization process of postal services and its consequences for Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 401-410 CD-ROM. VEGA 1/0844/15 (50%).
  článok

  článok

 2. KREMEŇOVÁ, Iveta - NEMČEK, Bystrík. Elektronické služby pošty a dostupnosť služieb e-finance vo vybraných európskych krajinách. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 34-39.
  článok

  článok

 3. KREMEŇOVÁ, Iveta. Prístupy poštových podnikov k e-commerce. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2009, roč. 3, č. 2, s. 38-41.
  článok

  článok

 4. Model výnimočnosti EFQM vo Francúzskej pošte. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2009. ISSN 1335-9231, 2009, roč. 17, č. 2, s. 6-9. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2009-pdf/casopis-kvalita-2-2009>
  článok

  článok

 5. PRIKRYL, Pavol. Spor je skončený. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2008. ISSN 1335-2008, november 2008, roč. 13, č. 11, s. 54-55.
  článok

  článok

 6. BEER, Gabriel - MARČAN, Peter - SLOVÁK, Kristian. Poštové služby. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 15. septembra 2005, č. 36, s. 22-29.
  článok

  článok

 7. Aktualizované poštové smerovacie čísla a poštové podmienky Slovenskej pošty. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2005. 351 s. ISBN 80-8057-616-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. Slovenská pošta, š.p. : ročná správa [1999]. Banská Bystrica : Slovenská pošta, š.p., [2000]. 31 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Slovenská pošta nahrádza letáky propagačnými zásielkami. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie, 1999, roč. 6, č. 1-2, s. 178-184.
  článok

  článok