Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie finančných transakcií. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 8, s. 37-53.
  článok

  článok

 2. MICHŇOVÁ, Mária - TILL, Juraj. The Universal Basic Income and Its Alternatives. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 142-147.
  článok

  článok

 3. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Aspekty ochrany transakčných údajov finančných užívateľov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 170-178 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 4. PONECOVÁ, Gabriela. Aktuálna situácia v oblasti okamžitých platieb. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 887-896 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. SOBKOVÁ, Martina. Instatní platby - snad už v tomto roce. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 26-27.
  článok

  článok

 6. SASKO, Juraj. Expandujte v E-shopoch v cudzine. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 72-73.
  článok

  článok

 7. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 346-354 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 2, s. 59-64 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 9. JIRÁSEK, Jiří. Záruky - účinný nástroj podpory podnikání. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. BARTUŠKA, Roman. Inkaso pohledávek - "easy money", nebo "heavy duty"? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 9, s. 22-23.
  článok

  článok