Výsledky vyhľadávania

 1. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 346-354 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 2. MICHALÍKOVÁ, Jana. Kapitálová unie: dobrá zpráva pro kapitálový trh? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 4, s. 32-33.
  článok

  článok


 3. KMEŤKO, Miroslav - VAVROVÁ, Katarína. Súčasné trendy ohľadom zdaňovania finančných transakcií v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM. KEGA 041EÚ-4/2015 50%, VEGA 1/0042/13 50%.
  článok

  článok


 4. SAUVANT, Karl P. - DAVIES, Ken. Máme sa báť príchodu čínskych investícií? : ako "le défi chinois" mení tvár svetovej ekonomiky. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č.Marec, s. 12-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0126897/GW3-03-2011.pdf>
  článok

  článok


 5. KALETOVÁ, Viera. Predaj a kúpa firmy. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2002. ISSN 1335-0897, 2002, č. 13, s. 109-149.
  článok

  článok


 6. NAJŠLOVÁ, Oľga. Postupné uvoľňovanie devízového režimu a stav k 1. januáru 2002. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2002. ISSN 1335-9568, 2002, roč. 9, č. 3, s. 68-71.
  článok

  článok


 7. SIERPINSKA, Maria. Methods of ownership restructurization. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 363-367.
  článok

  článok


 8. TOMÁŠEK, Michal. Komentovaná Směrnice ES o přeshraničních převodech aktiv. In Bankovnictví : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 1999. ISSN 1213-4273, 1999, roč. 7, č. 7, s. 24-27.
  článok

  článok


 9. BAME, Jack. The Identification of Capital Transfers in the Balance of Payments. 1. ed. Washington : International Monetary Fund, 1995. 16 s. IMF Working Paper, 93. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. GUATRI, Luigi. The Valuation of Firms. 1. ed. Cambridge : Blackwell Publ., 1994. 212 s. ISBN 0-631-19247-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]