Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
  článok

  článok

 2. KONEČNÝ, Michal - VILÁGI, Róbert - POLLÁK, František. Reputačný manažment – vybrané metódy hodnotenia a meracie nástroje. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 290-300 online.
  článok

  článok

 3. Trendy vo výstavníctve prinášajú zážitky a emócie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 53-61.
  článok

  článok

 4. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2020. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2019. 63 s. ISBN 978-80-89105-77-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 5. VANKOVÁ, Lucia. Reklama, náklady na reprezentáciu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 11, s. 2-11.
  článok

  článok

 6. DAVID, John P. How to protect (or destroy) your reputation online : the essential guide to avoid digital damage, lock down your brand, and defend your business. Wayne : Career Press, 2017. 224 s. ISBN 978-1-63265-064-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DORČÁK, Peter et al. Reputation management, selected assessment and measurement tools theoretical ovierview. In International journal of business administration and management research. - Dubai : Research Plus Journals, 2017. ISSN 2412-4346, 2017, vol. 3 no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 8. KOLLÁR, Igor - LACO, Peter. Podnikové internetové aplikácie. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1183-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. COLLINS, Tyler. Mechanics of online reputation management : repair & control your name or brand reputation online. Huntington Beach : Swell Marketing, 2016. 274 s. ISBN 9781519762252. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. UHLIAR, Miroslav. Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, [S. 1-7] CD-ROM. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok