Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Proposal of the Reworking Station Model Using Plant Simulation. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 197-203 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 2. Autonómne jazdenie sa stáva realitou ciest : pomaly, ale iste. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 3-4, s. 11-13.
  článok

  článok

 3. Dokáže sa automobilový priemysel vyrovnať s následkami krízy? : budúcnosť plná otáznikov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 3-4, s. 8-10.
  článok

  článok

 4. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Interný a externý audit v automobilovom priemysle. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 4-10. I-20-103-00.
  článok

  článok

 5. HOJDIK, Vladimír. Podstatné aspekty implementácie inovácií v sektore automobilového priemyslu. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 19-26. I-20-103-00.
  článok

  článok

 6. RAKOVÁ, Monika. Determinanty inovačného potenciálu v automobilovom priemysle. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 43-55. I-20-103-00.
  článok

  článok

 7. SIEKEL, Štefan - KOLLÁR, Vojtech. Inovačné stratégie a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 22-37.
  článok

  článok

 8. BÍCOVÁ, Kateřina - SKLENIČKA, Josef. Verification of Normality as a Basic Precondition for the Use of Quality. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 1805-0638, 2021, roč. 10, č. 1, s. 71-75.
  článok

  článok

 9. STANČÍK, Richard. Hrozba posledných dvoch dekád. Ako pôsobí koncentrácia na slovenský priemysel? In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 2453-9287, 2021, č. 1, s. 18-22.
  článok

  článok

 10. HOJDIK, Vladimír. Current Challenges of Globalization in the Automotive Industry in European Countries. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. I-20-103-00.
  článok

  článok