Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 910  
Vaša otázka: Heslá = "priemysel automobilový"
 1. VUKOVIĆ, Vuk et al. Blockchain in Supply Chain Management in Automotive Industry: Systematic Literature Review. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2024. ISSN 2334-6191, 2024, vol. 29, no. 1, pp. 16-28.
  článok

  článok

 2. GALUŠČÁK, Kamil. Zvládne tahoun českého průmyslu přechod na elektromobilitu? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 5, s. 30-32.
  článok

  článok

 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Interest Rate Development and Their Impact on Business Decision-Making. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 182-188.
  článok

  článok

 4. ČERVENKA, Peter - HLAVATÝ, Ivan. Uhlíková neutralita v automobilovom priemysle. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 14-20. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 5. DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah - REHÁK, Róbert. Environmentálno - energetická efektívnosť rozvoja elektromobility. In Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVII. Aktuálne otázky ekonomiky a manažmentu miest a regiónov. ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XVII : Aktuálne otázky ekonomiky a manažmentu miest a regiónov. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline/ EDIS - vydavateľstvo UNIZA, 2023. ISBN 978-80-554-2058-5, s. 49-64. KEGA 030EU-4/2022, VEGA 1/0064/23, VEGA 1/0392/23.
  článok

  článok

 6. MALEGA, Peter - KACSENYÁKOVÁ, Veronika. Inteligentná výroba v automobilovom priemysle. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 48, s. 76-79.
  článok

  článok

 7. LEHUTOVÁ, Adriána - MĹKVA, Miroslava - SZABÓ, Peter. Návrh kompetenčného modelu manažéra výroby v súlade s požiadavkami Industry 4.0. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 1, s. 27-34.
  článok

  článok

 8. ŠEBO, Juraj. Vývoj používania priemyselných robotov vo výrobných podnikoch na slovensku v období rokov 2017 - 2021. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 48, s. 99-102.
  článok

  článok

 9. VRANIAKOVÁ, Karolína. Changes in Customer Value Co-creation Process Due to Reshaping the Multi-industry Value Chain in Automotive Industry. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2023. ISSN 1801-7118, 2023, roč. 19, č. 3, s. 17-32.
  článok

  článok

 10. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin - CENEK, Martin. Implementation of Data Discovery in a Specific Company. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 146-157.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.