Výsledky vyhľadávania

 1. Management and economics in manufacturing. Global scientific conference. Management and Economics in Manufacturing : Proceedings of Scientific Papers : Global Scientific Conference : Zvolen, Slovakia, October 5 - 6, 2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: Marek Potkány ... [et al.]. 1st ed. Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. CD-ROM [380 s.]. ISBN 978-80-228-2993-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. MALÁ, Denisa et al. Green logistic in Slovak small and medium wood-processing enterprises. In BioResources. - Raleigh : Department of Forest Biomaterials, NC State University, 2017. ISSN 1930-2126, 2017, vol. 12, no. 3, pp. 5155-5173 online.
  článok

  článok


 3. ŠIPIKAL, Miroslav - ŠIRAŇOVÁ, Mária - NÉMETHOVÁ, Valéria. Evaluation of innovation support from EU funds in the manufacturing of wood and wood products in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. - Zvolen : Technická univerzita, 2017. ISSN 1336-3824, 2017, vol. 59, no. 2, pp. 167-188. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok


 4. HALUZA, Ivan. Eseťáci chystajú drevársku megainvestíciu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 19. mája 2016, roč. 26, č. 20, s. 30-31.
  článok

  článok


 5. ŠULEK, Rastislav - LICHÝ, Ján. Use of the game theory for analysis of forest enterprise managemnent in timber market under conditions of information asymmetry. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 973-977 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŠULEK, Rastislav - LICHÝ, Ján. Theoretical background of evaluation of business environment in timber market. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 978-985 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. KRČMÁŘ, Igor H. Traditional and yet forgotten: wooden constructions. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 205–209 online.
  článok

  článok


 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Jozef Mlákay, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. [12,54 AH]. ISBN 978-80-225-4223-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 9. Podpora EÚ krajinám produkujúcim drevo v rámci akčného plánu FLEGT : osobitná správa č. 13 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 45 s. ISBN 978-92-872-2812-3. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. FIGUROVÁ, Tatiana. Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z. Zvolen : LESY SR, š.p. - Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, 2014. 93 s. ISBN 978-80-971070-8-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]