Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Brexit and Aviation – Post-Brexit Options for the Aviation Industry. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 305-318 online.
  článok

  článok

 2. KLENKA, Michal. European Aviation Environmental Strategy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 211-223 online. EDGE, H2020 692413.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. European Air Integration. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 720-728 online.
  článok

  článok

 4. BITTMANNOVÁ, Bianka. Čínske investície v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 23-31 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 5. ENDRIZALOVÁ, Eva - SZABO, Stanislav - PŠOVSKÝ, Rostislav. Leveraging the potential of big data analysis in aviation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 1–8 online.
  článok

  článok

 6. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st ed. Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice ; Uzgorod : Uzgorod National University, 2016. CD-ROM [179 s.]. ISBN 978-617-589-123-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. HE, Juan. The WTO and infant industry promotion in developing countries : perspectives on the Chinese large civil aircraft industry. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2015. xxxiv, 269 s. Routledge research in international economic law. ISBN 978-1-138-01955-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The space economy at a glance 2014. Paris : OECD, 2014. 141 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-space-economy-at-a-glance-2014_9789264217294-en> ISBN 978-92-64-21099-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PIĽA, Ján et al. Aircraft aerodynamics, structures and systems : vysokoškolská učebnica [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Lipták, Jaroslaw Kozuba. 1. vyd. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. CD-ROM [354 s., 17,7 AH]. ISBN 978-80-553-1242-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana - PIĽA, Ján. Systém riadenia lietadiel : (aircraft control system) [elektronický zdroj]. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM [88 s., 4,19 AH]. ISBN 978-80-553-1244-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha