Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : sborník mezinárodní vědecké konference : Praha, 9.-10.11.2017 [elektronický zdroj]. 1. vydání. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. online 138 s. ISBN 978-80-7592-014-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Potravinári a reťazce spolu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 2, s. 6.
  článok

  článok


 3. Agricultural economics. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Prague : Czech academy of agricultural sciences. 12x ročne. ISSN 0139-570X. Dostupné na : http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro
  časopis

  časopis


 4. CHEN, You-Hua - NIE, Pu-Yan - YANG, Yong-Cong. Effects of corporate social responsibility on food safety. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 539-547.
  článok

  článok


 5. FIRLEJ, Krzysztof - ŻMIJA, Dariusz. The Specificity of knowledge management in the food industry in Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 83-97. National Centre for Science in Poland 2011/01/B/HS4/06302.
  článok

  článok


 6. RUDINSKAYA, Tamara. Heterogeneity and efficiency of food processing companies in the Czech Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 9, s. 411-420.
  článok

  článok


 7. FIRLEJ, Krzysztof - KOWALSKA, Anna - PIWOWAR, Arkadiusz. Competitiveness and innovation of the Polish food industry. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, pp. 502-509.
  článok

  článok


 8. VIETORIS, Vladimir et al. Analysis of Consumer Preferences at Organic Food Purchase in Romania. In Polish Journal of Food and Nutrition Sciences [elektronický zdroj]. - Olsztyn : Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, 2016. ISSN 1230-0322, 2016, vol. 66, no. 2, pp. 139-146 online.
  článok

  článok


 9. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Exploring competitive advantage in an emerging business in the food industry. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference : 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 297-305.
  článok

  článok


 10. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [197 s., 12,72 AH]. ISBN 978-80-225-4298-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha