Výsledky vyhľadávania

 1. FIRLEJ, Krzysztof - ŻMIJA, Dariusz. The Specificity of knowledge management in the food industry in Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 83-97. National Centre for Science in Poland 2011/01/B/HS4/06302.
  článok

  článok


 2. RUDINSKAYA, Tamara. Heterogeneity and efficiency of food processing companies in the Czech Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 9, s. 411-420.
  článok

  článok


 3. LACKOVÁ, Alica. Špecifický charakter inovácií v potravinárskom priemysle. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 4. Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Alena Donovalová ; recenzenti: Martina Leščáková, Jana Gondárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [92 s., 4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4299-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [197 s., 12,72 AH]. ISBN 978-80-225-4298-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. et al. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 20 s. VEGA 1/0635/14.

 7. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Exploring competitive advantage in an emerging business in the food industry. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference : 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 297-305.
  článok

  článok


 8. BRONKOWSKA, Monika et al. Żywność ekologiczna – sposób na „zdrową” dietę? In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 16-23 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. DONOVALOVÁ, Alena - LUKOVICSOVÁ, Kristína. Spotrebiteľské vnímanie úspešnosti regionálneho produktu. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 31-40 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. KOLLÁR, Vojtech. Trhový dohľad potravinárskych produktov v Slovenskej republike. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 126-142 CD-ROM.
  článok

  článok