Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zlepšenie výrobného procesu v podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 148-153.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Speciální přepravy závisí na drobnostech. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. 18-21.
  článok

  článok

 3. KRÁLIK, Ján - NOVÁK, Václav. Strojírenský průmysl v České republice v letech 2011-2016. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 69-77.
  článok

  článok

 4. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ORAVEC, Jozef. Strojárstvo ostáva ťahúňom slovenského priemyslu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, máj-jún 2019, roč. 15, č. 78, s. 29-30.
  článok

  článok

 6. PORACKÝ, Marek. Technológie nezmenia v priemysle len pracovnú náplň. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Aug-Sep 2019, č. 8, s. 44-47.
  článok

  článok

 7. JESNÝ, Martin. Strojárstvo 4.0 mení mechaniku softvérom. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Aug-Sep 2019, č. 8, s. 12-20.
  článok

  článok

 8. HUDZ, Tetiana P. Forecasting of Complex Corporate Finance Indicator. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 8, s. 96-104.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Ľubica - ONDRUŠOVÁ, Andrea - VINCZEOVÁ, Miroslava. Factors Determining Profitability of Small and Medium Enterprises in Selected Industry of Mechanical Engineering in the Slovak Republic – The Empirical Study. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 144-160.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok