Výsledky vyhľadávania

 1. TVARDZÍK, Jozef. Na čom zarába slovenský hip hop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. júla 2017, roč. 27, č. 29-30, s. 22-25.
  článok

  článok

 2. BARABÁŠ, Pavol. Tatranská filozofia a globálne expedície Pavla Barabáša. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 46-49. Spracovala redakcia. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Golden Apple Cinema Liptovsky Mikulas. In Cinema treasures [elektronický zdroj]. - [s.l. : s.n.], 2014, [s. 1-3] [2,98 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://cinematreasures.org/theaters/44373>
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav. Divadlo ako objekt controllingu. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 124-133 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj. CineMAX Nitra Theater update. In Cinema treasures [elektronický zdroj]. - [s.l. : s.n.], [2014], [s. 1-2] [1,175 NS] online. Dostupné na : <http://cinematreasures.org/theaters/38403/comments>
  článok

  článok

 6. SOŠKOVÁ, Jana. Nebojme sa umenia. Alebo: estetické a kultúrne dispozície umenia 20. storočia. In Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej : 15. mája 2014 v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1, s. 30-38 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Odvetvie hudby v prípadovej štúdii festivalu vážnej hudby v Bratislavskom regióne. In Krenar. vedecká korešpondenčná konferencia. Krenar: Korešpondenčná konferencia : kultúrne a kreatívne odvetvia na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni: zborník príspevkov z vedeckej konferencie: Nitra, 30.11.2014. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISBN 978-80-552-1282-1, s. [1-10] [CD-ROM]. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 8. MIŠÚN, Juraj. Cinema City grew last year. In Cinema treasures [elektronický zdroj]. - [s.l. : s.n.], [2013], 4.2.2013, [s. 1-3] [1,832 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://cinematreasures.org/blog/2013/2/4/cinema-city-grew-last-year>
  článok

  článok

 9. MIŠÚN, Juraj. Cinema City to offer 4D cinema ads soon. In Cinema treasures [elektronický zdroj]. - [s.l. : s.n.], [2013], 9.1.2013, [s. 1-3] [1,68 NS] online. Dostupné na : <http://cinematreasures.org/blog/2013/1/9/cinema-city-to-offer-4d-cinema-ads-soon>
  článok

  článok

 10. MIŠÚN, Juraj. CineMAX Poprad. In Cinema treasures [elektronický zdroj]. - [s.l. : s.n.], [2013], [s. 1-2] [1,43 NS] online. Dostupné na : <http://cinematreasures.org/theaters/38102>
  článok

  článok