Výsledky vyhľadávania

 1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://ba.sopk.sk/download.php?sekcia=2
  časopis

  časopis


 2. KANTORÍK, Juraj - JESNÝ, Martin. Málo vedy - málo vývoja. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 25-27.
  článok

  článok


 3. RIFAIOVÁ, Daniela. Šetriť na energiách bez inovácií nejde. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 46-48.
  článok

  článok


 4. JESNÝ, Martin. Ako rozbehnúť vo fabrike Industry 4.0. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 12-18.
  článok

  článok


 5. Inteligentná fabrika ľudí nenahradí, ale zaujme. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 22-27.
  článok

  článok


 6. JESNÝ, Martin. Priemysel bude konkurencieschopný iba s Ro-Manom. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 12-20, 22.
  článok

  článok


 7. KANTORÍK, Juraj. Priemysel sa učí podnikať v dobrých časoch. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 36-41.
  článok

  článok


 8. KVAŠŇÁK, Lukáš. Priemysel 4.0 zastihol firmy a štát nepripravených. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 51-53.
  článok

  článok


 9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [82 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 451 s. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]