Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov a výrobcov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 86-94.
  článok

  článok

 2. KAHANEC, Martin - FABO, Brian. Can a Voluntary Web Survey Be Useful Beyond Explorative Research? - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Social Research Methodology. - London : Taylor & Francis. ISSN 1464-5300, 2018, no. [3], pp. 1-11 online.
  článok

  článok

 3. PAULOVÁ, Zuzana. Odchází zaměstnanci kvůli mzdě? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 6, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef. Finančná gramotnosť žiakov druhého stupňa základnej školy v Pečovskej Novej Vsi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 3, s. 20-26 online. I-18-110-00, 2018.
  článok

  článok

 5. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 12-20.
  článok

  článok

 6. LACEK, Martin. K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Máj - Jún 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-9.
  článok

  článok

 7. ZÁVODNÁ, Veronika - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Vplyv vodcovstva na podnikateľské modely startupov. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 8. LACEK, Martin. K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 9. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Analýza výsledkov prieskumu vnímania prínosov podporného e learningové vzdelávania univerzitných študentov. In Acta informatica Pragensia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. ISSN 1805-4951, 2017, vol. 6, no. 2, pp. 174-187 online.
  článok

  článok

 10. ŠÍP, Roman. Manažment ľudských zdrojov vo vydavateľsko-tlačiarenskom komplexe. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 86-92 online.
  článok

  článok