Výsledky vyhľadávania

 1. MAREK, Luboš - HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard. Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjuktrurních průzkumů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 4, s. 347-370.
  článok

  článok

 2. KENDERA, Tomáš. Význam predstihových indikátorov v slovenskej ekonomike. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 661-670 [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. Na internete sú publikované vybrané informácie. 12x ročne. Dostupné na : http://www.statistics.sk/webdata/slov/konjukt/kon.htm
  časopis

  časopis

 4. 2009 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 12x ročne [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2008 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 12x ročne [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky za august 1997. 1. In Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky = Monitor of the economy of the Slovak Republic : [časť] 1. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1997, 1997, č. 8, s. 1-32.
  článok

  článok

 7. Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky za október 1997. 1. In Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky = Monitor of the economy of the Slovak Republic : [časť] 1. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1997, 1997, č. 10, s. 1-32.
  článok

  článok

 8. Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky za december 1997. 1. In Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky = Monitor of the economy of the Slovak Republic : [časť] 1. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1997, 1997, č. 12, s. 1-32.
  článok

  článok

 9. Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky za september 1997. 1. In Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky = Monitor of the economy of the Slovak Republic : [časť] 1. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1997, 1997, č. 9, s. 1-32.
  článok

  článok

 10. Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky za november 1997. 1. In Monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky = Monitor of the economy of the Slovak Republic : [časť] 1. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1997, 1997, č. 11, s. 1-32.
  článok

  článok