Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Na margo zamestnaneckých prieskumov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 18-19.
  článok

  článok


 2. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Hlavní je komunikace a příjemné prostředí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 1, s. 22-24.
  článok

  článok


 3. DAŇKOVÁ, Barbora. Spokojenost nemusí stát skoro nic. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 1, s. 26-30.
  článok

  článok


 4. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Studie radí procházku na čerstvém vzduchu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 1, s. 25.
  článok

  článok


 5. SKORKOVÁ, Zuzana. Performance Management Practice in Companies Operating in Slovakia and Hungary. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 39-49. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 6. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0.

 7. CHALOUPSKÁ, Pavlína - DAVID, Jiří - HRUŠOVÁ, Dagmar. Analýza možností rozvoje kongresového turismu v Orlických horách a Podorlicku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, prosinec 2017, roč. 8, č. 3, s. 34-42.
  článok

  článok


 8. LEGÉŇ, Marek. Slováci najviac "žerú" český RegioJet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 52-53.
  článok

  článok


 9. SCHOLZ, Petr - YANKOV, Janko. Úroveň kavárenské kultury - mystery shopping ve vybraných podnicích v Jihlavě. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 56-67.
  článok

  článok


 10. DOBEŠ, Kamil et al. The Perception of governmental support in the context of competitiveness of SMEs in the Czech republic. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Sep 2017, no. 3, pp. 34–50 online. RO FaME/2016: Podnikateľské prostredie MSP: determinanty kvality a podnikateľské riziká.
  článok

  článok