Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠKOVÁ, Linda. Interactive Marketing in Property Development - Smart Buildings. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 531-538 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic Landscape and Reading Comprehension in Foreign Languages Teaching. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164.
  článok

  článok

 3. CLIQUET, Gérard. Location-Based Marketing : Geomarketing and Geolocation. 1st Edition. London : ISTE, 2020. 234 s. Information systems, Web and Pervasive Computing Series. ISBN 978-1-78630-580-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SLÁVIK, Štefan. Hľadanie priestoru na podnikanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 546-552 online. VEGA 1/0063/19.
  článok

  článok

 5. GAJDOVÁ, Denisa. Inovačný potenciál klastrov prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 190-197 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Otvorené kancelárie z pohľadu zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 198-206 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 7. Spatial Analysis Using Big Data : Methods and Urban Applications. London : Academic Press, 2020. 284 s. Spatial Econometrics and Spatial Statistics. ISBN 978-0-12-813127-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HAINING, Robert P. - LI, Guangquan. Modelling Spatial and Spatial-Temporal Data. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2020. 608 s. Chapman & Hall/CRC: Statistics in the Social and Behavioral Sciences Series. ISBN 978-1-4822-3742-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 205-216 online.
  článok

  článok

 10. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Ekonomická kriminalita vo virtuálnom svete kryptomien. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 4-10 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok