Výsledky vyhľadávania

 1. MICHLÍK, Matej. Výběr regulatorních zajímavostí za poslední čtvrtletí roku 2021. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok

 2. ZELENKOVÁ, Natália. Profitability of Selected Commercial Banks in Slovak Republic in Relation to Increasing Capital Adequacy Requirements. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-10] online. VEGA 1/0607/21.
  článok

  článok

 3. SVÍTIL, Martin. The New Rules of Capital Adequacy Basel III from the Perspective of Leasing Companies in Europe and Czech Republic. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2019. ISSN 1804-509X, 2019, vol. 10, no. 2, pp. 21-41.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÁ, Adriana - KOČIŠOVÁ, Kristína. Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-17 online.
  článok

  článok

 5. RADULESCU, Magdalena - BANICA, Logica. The Profitability and Capital Adequacy in Central and Eastern European Countries in the Light of the Basel III Requirements - a Forecast Approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 479-502.
  článok

  článok

 6. MAJER, Lukáš. Structural Changes in the Slovak Banking Sector Capital Adequacy in the Context of Basel III. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 315-324 online.
  článok

  článok

 7. KATRÍKOVÁ, Daniela. Zhodnotenie vplyvu svetovej finančnej krízy na požiadavky kapitálovej primeranosti finančných inštitúcií : dizertačná práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Banka roka 2017 - výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46.
  článok

  článok

 9. ŠKOLKOVÁ, Alexandra. Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a. s. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-4 online.
  článok

  článok

 10. BLAHOVÁ, Naďa - BRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 141-160.
  článok

  článok